ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
1-7 สิงหาคม 2559 - สัปดาห์ห้องสมุด 03 พ.ค. 59
28-30 กันยายน 2559 - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 03 พ.ค. 59
29 กรกฎาคม 2559 - กิจกรรมวันภาษาไทย 03 พ.ค. 59
21 - 22 กรกฎาคม 2559 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 03 พ.ค. 59
15 กรกฎาคม 2559 - กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 03 พ.ค. 59
1 กรกฎาคม 2559 - วันสถาปนาลูกเสือไทย 03 พ.ค. 59
24 มิถุนายน 2559 - กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 03 พ.ค. 59
9 มิถุนายน 2559 - กิจกรรมไหว้ครู ,เยี่ยมบ้านนักเรียน 03 พ.ค. 59
16 พฤษภาคม 2559 - วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 03 พ.ค. 59
8 พฤษภาคม 2559 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 03 พ.ค. 59
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน